รายละเอียดโครงการ


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาิวทยาลัยมหาสารคาม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     ตามรายละเอียดโครงการการเข้า SUMMER SCHOOL 2019

รายละเอียดของโครงการ

      1.โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยกว่างชี สาธารณรัฐประชาชนจีน
      2.โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ University of the West of England สหราชอาณาจักร UK ประเทศอังกฤษ
      3.โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Southern New Hampshire University สหรัฐอเมริกาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนการสมัคร

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนโครงการ

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ประกาศรายชื่อ

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

ติดต่อสอบถาม(contact)


ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 3410,6535 โทรสาร : 0-4375-4422

0-4375-4333 ต่อ 3410,6535

MBS : SUMMER SCHOOL 2018
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พัฒนาโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
Teerasak © copyright 2018