รายละเอียดโครงการ


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ยังไม่ยื่นขอจบการศึกษา)

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดของโครงการ

      1.โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Hyogo University ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการโครงการ

      1.โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Hyogo University ประเทศญี่ปุ่นลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนการสมัคร

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนโครงการ

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ประกาศรายชื่อ

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

ติดต่อสอบถาม(contact)


ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4425 ต่อ3442 โทรสาร : 0-4375-4422

0-4375-4425ต่อ 3442

MBS : SUMMER SCHOOL 2020
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พัฒนาโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
Teerasak © copyright 2020