MBS News

โครงการ “คิดดีทำดี” จิตอาสาในการพัฒนาวัดเพื่อชุมชนของบุคลากรคณะการบัญชีและการจัดการ

อ่าน 18414 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-08-29 08:44:36

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “คิดดีทำดี” จิตอาสาในการพัฒนาวัดเพื่อชุมชนของบุคลากรคณะการบัญชีและการจัดการ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะการบัญชีและการจัดการ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน และวัดในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังและการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายในบริเวณวัด
...................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /srv/www/htdocs/News/view_news.php on line 255