สมาคมศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
066-0308866 หรือ 043-754333 ภายใน 5632

ข้อมูลข่าวสารและข่าวกิจกรรม

ของสมาคมศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะการบัญชีและการจัดการ ครบรอบ 23 ปี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 – 12.00 น. อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมถวายภัตตาหารเช้าและเครื่องสังฆทาน พร้อมด้วยปัจจัยแก่พระสงฆ์ ที่วัดเจริญผล ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย ต่อมาได้เดินทางไปยัง โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลสนามริมห้วย และ โรงพยาบาลสุธาเวช เพื่อบริจาคสิ่งของและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะการบัญชีและการจัดการ ครบรอบ 23 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะการบัญชีและการจัดการ เห็นถึงความสำคัญ รักและหวงแหนในสถาบัน เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติประวัติอันดีงามของคณะฯและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสืบไป

ลิงค์ข้อมูลประกอบข่าว <<คลิกดูข้อมูล >>

รูปภาพประกอบ