สมาคมศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
066-0308866 หรือ 043-754333 ภายใน 5632

ข้อมูลข่าวสารและข่าวกิจกรรม

ของสมาคมศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ

การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า ณ ห้อง Hall of Fame อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร ชั้น 1 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลิงค์ข้อมูลประกอบข่าว <<คลิกดูข้อมูล >>

รูปภาพประกอบ