ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2561

  • มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
    จำนวน 25 คน
  • mbsmsu Fanpage
ปฎิทินการรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(คณะดำเนินการเอง)
กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรเทียบเข้า
เปิดรับสมัคร(ด้วยตนเอง และ online) 12 มิถุนายน 2561
ปิดรับสมัคร(ด้วยตนเอง และ online) 16 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ 17 กรกฎาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการสอบคัดเลือก 20 กรกฎาคม 2561
รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ 24-25 กรกฎาคม 2561

ส่งแบบรายงานตัว
(ด้วยตัวเอง ณ อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

26 กรกฎาคม 2561