ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2562

  • มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
    จำนวน 1 คน
ปฎิทินการรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(คณะดำเนินการเอง)
กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรเทียบเข้า
เปิดรับสมัคร(ด้วยตนเอง และ online) 7 มกราคม 2562
ปิดรับสมัคร(ด้วยตนเอง และ online) 10 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ 15 พฤษภาคม 2562
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 20 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการสอบคัดเลือก 29 พฤษภาคม 2562

ส่งแบบรายงานตัว
(ด้วยตัวเอง ณ อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

ตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
รายงานตัวนิสิตใหม่