ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามปริญญาตรีเทียบเข้า

เอกสารดาวน์โหลด ประกอบการรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี เทียบเข้า ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)


สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
นางสาวอัณณ์ภิศา ราร่องคำ
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สังกัด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เบอร์โทรภายใน 043-754-423 ต่อ 3603

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------