ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
    จำนวน 1 คน
ปฎิทินการรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรเทียบเข้า(ข้อเขียน) หลักสูตรเทียบเข้า(โควตา 3.50) หลักสูตรเทียบเข้า(โควตา 3.00) หลักสูตรเทียบเข้า(โควตา กิจกรรม)
เปิดรับสมัคร(ด้วยตนเอง และ online) 4 มกราคม 2564 4 มกราคม 2564 4 มกราคม 2564 4 มกราคม 2564
ปิดรับสมัคร(ด้วยตนเอง และ online) 9 เมษายน 2564 9 เมษายน 2564 9 เมษายน 2564 9 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ 20 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 24 เมษายน 2564 24 เมษายน 2564 24 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 30 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564

ส่งแบบรายงานตัว

ตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
รายงานตัวนิสิตใหม่

รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์

ตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
รายงานตัวนิสิตใหม่

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

ตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
รายงานตัวนิสิตใหม่