ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
    จำนวน 1 คน
ปฎิทินการรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำหนดการรับสมัคร หลักสูตร 4 ปี(TCAS4) ครั้งที่ 2
เปิดรับสมัคร(ด้วยตนเอง และ online) 11 มิถุนายน 2564
ปิดรับสมัคร(ด้วยตนเอง และ online) 14 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ -
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ -
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 15 มิถุนายน 2564

ส่งแบบรายงานตัว

--

รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์

16 มิถุนายน 2564

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

ตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
รายงานตัวนิสิตใหม่