ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-->
ปฎิทินการรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรเทียบเข้า ประเภทสอบคัดเลือก หลักสูตรเทียบเข้า ประเภทโควตา รับตรงอิสระ Direct Admission (รอบที่ 1) รับตรงอิสระ Direct Admission (รอบที่ 2)
เปิดรับสมัคร(ด้วยตนเอง และ online) 25 พฤษภาคม 2565 25 พฤษภาคม 2565 25 พฤษภาคม 2565 3 มิถุนายน 2565
ปิดรับสมัคร(ด้วยตนเอง และ online) 11 มิถุนายน 2565 12 มิถุนายน 2565 30 พฤษภาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12 มิถุนายน 2565 12 มิถุนายน 2565
(เฉพาะปรเภทเรียนดี และ ประเภทนักกีฬาและนักกิจกรรม)
31 พฤษภาคม 2565 (ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ)
1 มิถุนายน 2565 (ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ)
2 มิถุนายน 2565 (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทุกสาขาวิชา)
12 มิถุนายน 2565 (ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ)
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 13 มิถุนายน 2565 13 มิถุนายน 2565
(เฉพาะปรเภทเรียนดี และ ประเภทนักกีฬาและนักกิจกรรม)
13 มิถุนายน 2565
(ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 14 มิถุนายน 2565 14 มิถุนายน 2565 18-19 มิถุนายน 2565 (ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ mytcas.com) 14 มิถุนายน 2565 (ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกสาขาวิชา)
18-19 มิถุนายน 2565 (ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ mytcas.com)

ส่งแบบรายงานตัว

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย

รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
รายงานตัวนิสิตใหม่