ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
    จำนวน 1 คน
ปฎิทินการรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำหนดการรับสมัคร ประเภทสอบคัดเลือก ประเภทเรียนดีเยี่ยม ประเภทเรียนดี หลักสูตรเทียบเข้า ประเภทโควตา
เปิดรับสมัคร(ด้วยตนเอง และ online) 9 มกราคม 2566 9 มกราคม 2566 9 มกราคม 2566 9 มกราคม 2566
ปิดรับสมัคร(ด้วยตนเอง และ online) 10 เมษายน 2566 10 เมษายน 2566 10 เมษายน 2566 10 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และเลขที่นั่งสอบ 21 เมษายน 2566   21 เมษายน 2566 21 เมษายน 2566
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 29 เมษายน 2566   29 เมษายน 2566 29 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 4 พฤษภาคม 2566 4 พฤษภาคม 2566 4 พฤษภาคม 2566 4 พฤษภาคม 2566

ส่งแบบรายงานตัว

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย

รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
รายงานตัวนิสิตใหม่
ตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
รายงานตัวนิสิตใหม่
ตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
รายงานตัวนิสิตใหม่