ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 16092020072500.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search