ราคากลางโครงการติดตั้งผนังกั้นเสียงระหว่างห้องเรียน ชั้น 8,9,10 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร จำนวน 1 งานราคากลางโครงการติดตั้งผนังกั้นเสียงระหว่างห้องเรียน ชั้น 8,9,10 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  จำนวน 1 งาน

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search