ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา การจัดซื้อหนังสือประกอบโครงการปรับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษและเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษอังกฤษ) และสาขาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา การจัดซื้อหนังสือประกอบโครงการปรับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษและเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษอังกฤษ) และสาขาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ไฟล์แนบ : 25062018133917.pdf

Comments

Search