ประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ (ห้องเรียน) จำนวน 400 ตัว และเก้าอี้ห้องประชุม/สำนักงาน จำนวน 200 ตัว (คณะการบัญชีและการจัดการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา  ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ (ห้องเรียน) จำนวน 400 ตัว และเก้าอี้ห้องประชุม/สำนักงาน จำนวน 200 ตัว (คณะการบัญชีและการจัดการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์แนบ : 18072018182159.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search