ประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์เลื่อยวงเดือน จำนวน ๑ เครื่อง และเลื่อยองศา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา  ซื้อครุภัณฑ์เลื่อยวงเดือน จำนวน ๑ เครื่อง และเลื่อยองศา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 18072018182704.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search