ประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์แม็คลมคู่ จำนวน ๑ เครื่อง และแม็คลมเดี่ยว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา   ซื้อครุภัณฑ์แม็คลมคู่ จำนวน ๑ เครื่อง และแม็คลมเดี่ยว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 18072018182918.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search