ประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (คณะการบัญชีและการจัดการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (คณะการบัญชีและการจัดการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์แนบ : 18072018183749.pdf

Comments

Search