ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบไร้สาย จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบไร้สาย จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 11022019042256.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search