ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมอาคาร ติดตั้งลิฟท์โดยสาร คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปประกาศเปิดเผยราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมอาคาร ติดตั้งลิฟท์โดยสาร คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไฟล์แนบ : 08032019075308.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search