ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ค่าจ้างเหมาบริการห้องประชุม เพื่อใช้ในโครงการจัดทำการรายงานผลการกำกับติดตามและการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ค่าจ้างเหมาบริการห้องประชุม เพื่อใช้ในโครงการจัดทำการรายงานผลการกำกับติดตามและการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 15032019101339.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search