ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้ฯ เพื่อใช้ในโครงการวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้ฯ เพื่อใช้ในโครงการวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 04062019104615.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search