ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคลากรผู้ได้รับการยกย่องจากหน่วยงาน เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคลากรผู้ได้รับการยกย่องจากหน่วยงาน เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 04062019110739.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search