ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ค่าจ้างเหมาบริการห้องประชุม เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ฯ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ค่าจ้างเหมาบริการห้องประชุม เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ฯ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 04062019111724.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search