ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องฉายภาพ ๓ มิติ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๕ ล้านพิกเซล จำนวน ๑๐ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องฉายภาพ ๓ มิติ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๕ ล้านพิกเซล จำนวน ๑๐ เครื่อง ไฟล์แนบ : 29112019075056.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search