ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งแขวนแบบไร้สาย ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู 2 ชุด และขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู 18 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งแขวนแบบไร้สาย ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู 2 ชุด และขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู 18 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์แนบ : 27012020093727.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search