ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน ๘ ชุด อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายศูนย์ข้อมูล จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน ๘ ชุด อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายศูนย์ข้อมูล จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 30012020085802.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search