ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 12032020030937.pdf

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search