"โครงการ MBS Open House 2020"วันที่ 25 มกราคม 2563
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)


รายละเอียดโครงการ ลงทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ

รายละเอียดโครงการ


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     วันที่ 25 มกราคม 2563
     สถานที่อบรม : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

วัตถุประสงค์

     1.เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
     2.เพื่อแนะแนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
     3.เพื่อสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้เลือกเข้าศึกษาต่อคณะการบัญชีและการจัดการ ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ การแข่งขัน Happy Life Cover Dance by MBS

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

MBS Open House 202

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน

กิจกรรมแข่งขัน Happy Life Cover Dance by MBS

ติดต่อสอบถาม(contact)


คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4423 โทรสาร : 0-4375-4425
เว็บไซต์ : www.mbs.msu.ac.th แฟนเพจ : www.facebook.com/MBS Open House 2020
E-mail : unphisa.r@mbs.msu.ac.th

0-4375-4423

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ
Web Master Teerasak Pakhokthom
©Copyright 2018 by Teerasak