หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างหน้าร้านออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายในธุรกิจ e-Commerce (Digital Marketing)


หลักสูตรนี้สำหรับ วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP, ผู้ประกอบการธุรกิจ e-Commerce

ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2561
ณ ห้อง MBS 200 อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

รายละเอียดโครงการ ลงทะเบียนอบรม ตรวจสอบรายชื่อ ประวัติวิทยากร ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ สถานที่พัก

รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP, ผู้ประกอบการธุรกิจ e-Commerce จำนวน 60 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     อบรมระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561
     สถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการ ห้อง MBS 200 อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม

     อบรมวันที่ 1 (วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561)
     1. ความสำคัญของการตลาดออนไลน์ กับการทำธุรกิจและการทำงานในปัจจุบัน
     2. วิวัฒนาการของการตลาดออนไลน์
     3. ขั้นตอนการเริ่มต้นการทำธุรกิจออนไลน์
     4. 5 ขั้นตอนการทำการตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ
     5. การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและสินค้าให้เป็นที่จดจำ (Personal Branding )
     6. การสร้างและการใช้ Facebook ให้ประสบความสำเร็จ
     7. องค์ประกอบของ Facebook กระบวนการขายสินค้าใน Facebook
     8. การโพสต์อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จในการขายและขยายตลาด
     9. ประเภทของ Contens และการสร้าง Contens ข้อความอย่างไรให้น่าสนใน ให้น่าติดตาม
     10. การทำ Live สด การสร้างลิงค์ การติดต่อกลับ การปิดการขาย #การติดแฮสแท็ก
     11. เริ่มต้นการใช้ Instagram สำหรับธุรกิจ (Instagram for Business)และการเพิ่มยอดขาย Instagram ด้วยการสร้างแบรนด์


     อบรมวันที่ 2 (วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561)
     1. การสร้าง Fan Page และประโยชน์ของ Fan Page ในการทำธุรกิจ
     2. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและการสร้างโฆษณาใน Fan Page ให้ประสบความสำเร็จ
     3. การสร้างผู้ช่วยในการตอบกลับอัตโนมัติและการสร้างผู้ดูแล Fan Page ร่วมในการดูแลธุรกิจ
     4. การสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลได้ด้วย Google From
     5. กระบวนการขยายตลาดและปิดการขายให้ประสบความสำเร็จกับ Fan Page
     6. การใช้ LINE ในการทำธุรกิจและติดต่อสื่อสารกับลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ
     7.LINE@ และประโยชน์/องค์ประกอบของ LINE@ ในการทำธุรกิจ
     8. การใช้ LINE@ ในการทำธุรกิจ การโพสการสื่อสารด้วยไลน์ในการปิดการขาย
     9. การสร้าง LINE@ ในการทำธุรกิจ การส่งข้อความครั้งเดียว คนเห็นได้เป็น พันคนได้อย่างไร การทำคูปองส่วนลด และการจัดโปรโมชั่นใน LINE@
     10. การทำการตอบกลับอัตโนมัติ การปิดการขายใน LINE@ ให้ประสบความสำเร็จ
     11. การตกแต่งรูปแบบง่ายๆ ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียว แล้วนำไปใช้ได้แบบง่ายๆ ในสไตล์ 4.0

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล และมีจำนวนจำกัด 60 คน หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนระบบจะปิดระบบการสมัคร

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ประวัติวิทยากร


คุณธานัท โชติอัครศรุติ (โค้ชเค้ก)


ประธานกรรมการบริษัท เทรน ไทย คอมเมิร์ช จำกัด (TTC Group) (บริษัทให้คำปรึกษาและการทำตลาดครบวงจร) และกูรูการตลาดออนไลน์ 4.0 ระดับประเทศ


ติดต่อสอบถาม(contact)


ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4423,0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร : 0-4375-4422
เว็บไซต์ : www.mbs.msu.ac.th/mbs_training แฟนเพจ : www.facebook.com/mbsmsu1
E-Mail : phitsanu.k@acc.msu.ac.th

0-4375-4333 ต่อ 3603,3608

Web Master Teerasak Pakhokthom
©Copyright 2018 by Teerasak