โครงการแข่งขันตอบคำถามทงการบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564

Thailand Accounting Challenge 9/2021

รายละเอียดโครงการแข่งขัน


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     เป็นนิสิตสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 2 (รหัส 61) และชั้นปีที่ 3 (รหัส 60)

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     ระยะเวลารับสมัคร :
               รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563

การสอบคัดเลือก

     1.สอบสัมภาษณ์ ช่วงเดือนมิถุนายน 2563
     2. สอบวัดความรู้
          รอบที่ 1 วิชาการบัญชีขั้นต้น
          รอบที่ 2 วิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 การบัญชีขั้นกลาง 2 และการบัญชีต้นทุน
          หมายเหตุ กำหนดการสอบนั้นจะเป็นช่วงเดือน มิถุนายน 2563 วันเวลาที่ชัดเจนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

คุณสมบัติ

               1. เป็นนิสิตสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 2 (รหัส 61) และชั้นปีที่ 3 (รหัส 60)
               2. เป็นคนเปิดกว้างพร้อมเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา
               3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีจิตสาธารณะ
               4. มีความมุ่งมั่นอดทน
               5. ชอบอ่านหนังสือ ชอบเรียนรู้สงสัยและชอบศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
               6. มีวุฒิภาวะพร้อมรับแรงกดดันได้ทุกสถานการณ์
               7. สามารถทำงานเป็นทีมได้

ประโยชน์ที่นิสิตจะได้รับ

               1. ได้ฝึกการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฟรี
               2. มีอาหารและอาหารว่างเลี้ยงทุกครั้งที่มีการติว
               3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาฟรี
               4. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นตลอดทั้งโครงการ มีแค่ใจก็เพียงพอ

เงื่อนไขกติกา

               1. เมื่อผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของคณะ ฯ แล้วไม่สามารถลาออก ระหว่างการฝึกซ้อมในทุกกรณี
               2. การติวเน้นแบบหนักหน่วงทุกวัน ไม่เว้นว้นหยุดราชการโดยจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนเป็นหลัก (18.00 - 21.00)

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

     1.ผศ.ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม

     2.อ.ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนระบบจะปิดระบบการสมัคร

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ติดต่อสอบถาม(contact)


ผศ.ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม
อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
เบอร์มือถือ : 081-050-0905
E-mail : kanyanat.r@acc.msu.ac.th

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ
Web Master Teerasak Pakhokthom
©Copyright 2018 by Teerasak