การบรรยายและเสวนา

เรื่อง ผู้ประกอบการใหม่ในยุคดิจิตอล
(Entreprenurship in the Digital Age @MBS)วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

รายละเอียดโครงการ ลงทะเบียนอบรม ตรวจสอบรายชื่อ วิทยากร ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ สถานที่พัก

รายละเอียดโครงการ


ผู้เข้าร่วมโครงการ

     ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและเสวนา จำนวน 300 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

     วันที่ 23 เมษายน 2561
     สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

เนื้อหาบรรยายและเสวนา

     ถ้าคุณอยากรู้เรื่อง
     1. StartWithWhy เหตุผลในการเริ่มต้นธุรกิจ VS กฏหมายคอมพิวเตอร์และ ICT
     2. สร้างธุรกิจให้มีความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินในยุคดิจิตอล
     3. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ vs พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
     4. การเฝ้าระวังและติดตามความเคลื่อนไหวบนโซเซียลมีเดีย

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล และมีจำนวนจำกัด 300 คน หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนระบบจะปิดระบบการสมัคร

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ประวัติวิทยากร


ร.ต.อ.ดร.วงศ์ยศ เกิดศรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านโซเซียลมีเดีย, การเฝ้าระวังติดตามความเคลื่อนไหวบนโซเซียล, ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณธวัชชัย โคตรวงษ์

ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดร.รัตนาวดี สนธิประสาท

ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์ IT, Start Up, MBSผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science, Digital Transformations, MBSดาวน์โหลดเอกสาร


กำหนดการโครงการ

ติดต่อสอบถาม(contact)


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายพรพิชิต โพธิ์ศรี
ที่อยู่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 083-018-6298 โทรสาร : 0-4375-4422
เว็บไซต์ : www.mbs.msu.ac.th/mbs_training E-Mail : pornpichit.p@acc.msu.ac.th

0-4375-4333 ต่อ 3603,3608

Web Master Teerasak Pakhokthom
©Copyright 2018 by Teerasak