โครงการอบรม


โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
"ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2561 และการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย"
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง)

รายละเอียดโครงการ ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ ติดต่อ

รายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1


ระยะเวลาดำเนินการ

     วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 17.00 น.
    ณ ห้องบอลลูน โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดโครงการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบหรือสถานะการเข้าร่วมโครงการได้

ติดต่อสอบถาม(contact)


ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คุณณัฐธกานต์ จันดาโชติ
โทรศัพท์ : 061-1424942
อีเมล์ : nattakan.j@acc.msu.ac.th

คุณอัณณ์ภิศา ราร่องคำ
โทร.089-7151133
เบอร์โทรภายใน 3603
อีเมล์ : unphisa.r@mbs.msu.ac.th

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
Web Master Teerasak Pakhokthom
©Copyright 2016 by Teerasak