ปิดระบบเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมอบรมเต็มจำนวนที่กำหนด