ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ นวัตกรรมเพื่อสังคม Social Innovation Driving Unit


SID-ESAN SOCIAL INNOVATION

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวคิดโครงการ (Concept idea) ที่เว็บไซต์ http://www.mbs.msu.ac.th/sid-esan/
2.ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ทางเว็บไซต์
      2.1 กดเลือก "ส่งแนวคิดโครงการ (Concept idea)"
      2.2 กรอกข้อมูลรายละเอียดหน้าเว็บไซต์
      2.3 กดเลือกที่ "แนบไฟล์" โดยให้แนบไฟล์ที่จัดทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วตาม (1) จากนั้นกดเลือก "ยืนยัน"
3. จะได้รับการตอบรับทาง E-mail ว่า "การสมัครของท่านสมบูรณ์และเสร็จสิ้นแล้ว"

SID-ESAN SOCIAL INNOVATION

พัฒนาโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม