.tab { overflow: hidden; border: 1px solid #ccc; background-color: #f1f1f1; }


มมส แถลงข่าวโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน™มมส แถลงข่าวโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ไฟล์แนบ :
ประกาศ ณ วันที่ 2021-02-19

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวคิดโครงการ (Concept idea) ที่เว็บไซต์ http://www.mbs.msu.ac.th/sid-esan/

2.ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ทางเว็บไซต์

   2.1 กดเลือก "ส่งแนวคิดโครงการ (Concept idea)"
   2.2 กรอกข้อมูลรายละเอียดหน้าเว็บไซต์
   2.3 กดเลือกที่ "แนบไฟล์" โดยให้แนบไฟล์ที่จัดทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วตาม (1) จากนั้นกดเลือก "ยืนยัน"

3. จะได้รับการตอบรับทาง E-mail ว่า "การสมัครของท่านสมบูรณ์และเสร็จสิ้นแล้ว"

SID-ESAN SOCIAL INNOVATION

พัฒนาโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม