ขอเรียนเชิญร่วมส่งคำอวยพร ครบรอบ 23 ปี

วันสถาปนา

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเรียนเชิญร่วมส่งคำอวยพร เนื่องในวัน ครบรอบ 23 ปี วันสถาปนาคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอให้คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสารคาม ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติและเป็นที่ยอมรับในเชิงประจักษ์ทั้งคุณภาพและการเปิดกว้างทางด้านการศึกษาและนวัฒนกรรมทางการศึกษาใหม่ๆ และเป็นผู้นำในการพัฒนาอย่างบูรณาการ

ธนะพัฒน์ อมรพันธุ์นภัส

2021-08-18 15:32:17

ขอให้เป็นสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคมตลอดไปนะคะ

ศิริดา ดวงราษี

2021-07-20 07:30:14


  ธนะพัฒน์ อมรพันธุ์นภัส

  ขอให้คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสารคาม ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติและเป็นที่ยอมรับในเชิงประจักษ์ทั้งคุณภาพและการเปิดกว้างทางด้านการศึกษาและนวัฒนกรรมทางการศึกษาใหม่ๆ และเป็นผู้นำในการพัฒนาอย่างบูรณาการ

2021-08-18 15:32:17

  ศิริดา ดวงราษี

  ขอให้เป็นสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคมตลอดไปนะคะ

2021-07-20 07:30:14

  ดวงกมล แซ่ฮวง บช13จศ85

  ขอให้คณะการบัญชีและการจัดการของเรา จงเจริญ ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อประเทศชาติเราสืบไป

2021-07-19 22:37:43

  พลเดช เชาวรัตน์

  ขอเป็นกำลังใจผู้บริหาร บุคลากรและลูกศิษย์ นำพาคณะฯ ก้าวสู่ทศวรรษต่อไปด้วยความมั่นคง และพลังสร้างสรรค์ครับ

2021-07-19 21:13:25

  จุฬาลักษณ์ ชนะบุญ AC51

  สุขสันต์วันครบรอบ 23 ปี MBS_MSU ขอให้คณะฯเติบโต แข็งแกร่ง ยั่งยืน เป็นสถานศึกษาพัฒนาบุลคลากรที่ดีสู่ท้องตลาดแบบนี้ตลอดไปค่ะ รักและเคารพอาจารย์ทุกท่านค่ะ ขอบคุณที่แห่งนี้ ขอบคุณอาจารย์ ที่ทำให้ศิษย์มีวันนี้ I❤️MBS

2021-07-19 20:50:58

  รังสิมา (บช15 จศ84)

  รัก คิดถึงและเคารพ ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ทุกๆคนให้ดำเนินชีวิตมีอาชีพสามารถเลี้ยงชีพตนและครอบครัว เนื่องในวันคล้ายสถาปนาคณะบัญชีและการจัดการ ขอให้ครูบาอาจารย์ทุกท่าน มีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโควิด19 นะคะ

2021-07-19 20:23:36

  มุกดาวรรณ

  รักนะคะ บ้านหลังใหญ่ที่อบอุ่นเสมอมาและอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไป

2021-07-19 19:06:50

  ผศ.ดร. จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์

  ในนามของสำนักศึกษาทั่วไป ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณะการบัญชีและการจัดการครบรอบ 23 ปี และขอเป็นกำลังใจให้คณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯสร้างสรรค์ประโยชน์ให้ก่อเกิดกับนิสิต คณะฯ มหาวิทยาลัย และชุมชนตลอดไปนะคะ

2021-07-19 18:57:53

  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบรืการ

  ขอชื่นชมความสำเร็จ และขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และบุคลากรคณะการ บัญชีฯ ด้วยอย่างยิ่งนะคะ

2021-07-19 18:52:04

  ศาสตรา​จารย์​ ดร.ศุภชัย​ สิงห์​ยะ​บุ​ศ​ย์

   คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​และวัฒนธร​รม​ศาสตร์​ ขอแสดง​ความชื่นชมและยินดี​ในพัฒนาการ​ของคณะการบัญชี​และ​การจัดการ​ มมส ที่ผ่านเวลา 23 ปีพร้อมีประสบการณ์​และความก้าวหน้า​นะครับ

2021-07-19 17:12:37